WIREKON Sp. z o.o. | Ul. Komorowicka 9 | 43-502 Czechowice-Dziedzice +48 32 47 57 164

Kontakt

BIURO HANDLOWE, ZAKŁAD PRODUKCYJNY:

WIREKON Sp. z o.o.
Ul. Komorowicka 9
43-502 Czechowice-Dziedzice

Tel. +48 32 47 57 164
Tel. +48 33 82 11 267
Tel./Fax +48 32 47 57 170

e-mail: biuro@wirekon.pl
www.wirekon.pl

DANE FIRMOWE:

WIREKON Sp. z o.o.
Ul. Komorowicka 118
43-300 Bielsko-Biała

KRS: 0000114546
NIP: 937-22-90-944
REGON: 072340576

Konto Bankowe: Bank Ochrony Środowiska S.A. Filia w Bielsku-Białej
Nr rachunku: 93 1540 1261 2001 7243 3619 0001

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. Wysokość Kapitału Zakładowego: 50 000,00 PLN

FORMULARZ KONTAKTOWY